Co to jest cesja domeny?
 
Cesja domeny to przekazanie praw i obowiązków z umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny należącej do Abonenta CSA (Consulting Service Abonent) na drugiego Abonenta.
 
Jak dokonać cesji domeny?
 
Cesji domeny można dokonać w elektroniczny sposób. Aby tego dokonać niezbędne jest utworzenie konta abonenckiego dla strony przejmującej domenę. [buton „utwórz konto CSA”]
 
Procedura przeprowadzenia e-cesji:
  1. Strona zrzekająca uzyskuje kod cesji w panelu CSA > Domeny > Zarejestrowane poprzez zaznaczenie nazwy domeny oraz wysłanie kodu na odpowiedni adres email. Kod powinien zostać przekazany stronie przejmującej.
  2. Strona przejmująca w panelu CSA w sekcji Transfer domen > E-cesja domeny podaję nazwę domeny oraz kod cesji.
  3. Po wciśnięciu przycisku Rozpocznij do obu stron cesji wysyłane są emaile zawierające linki pozwalające na potwierdzenie cesji.
  4. Po potwierdzeniu przez obie strony cesja jest automatycznie wykonywana.
  5. W panelu CSA w sekcja E-cesja w dowolnej chwili można zweryfikować status cesji oraz dokonać jej anulowania.
  6. W przypadku braku potwierdzenia przez którąś ze stron po upływie 14 dni cesja zostanie anulowana. W przypadku konieczności ponownego rozpoczęcia procedury cesji należy ponownie wygenerować kod cesji.
Ochrona danych osobowych a cesja domeny:
 
W przypadku osób fizycznych przy dodawaniu e-cesji możliwe jest ukrycie danych abonenckich – w takim przypadku po przeprowadzeniu zmiany abonenta dane nie będą widoczne w bazach WHOIS.
 
Rejestrator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOIS. Widoczność danych można zweryfikować w bazach WHOIS (np. www.WHO.is). W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Usługodawcą lub Rejestratorem.
 
Abonent przejmujący prawa i obowiązki do nazwy domeny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w związku z realizacją umowy przeniesienia praw i obowiązków do nazwy domeny, przez Rejestratora
 
Abonent zrzekający się praw i obowiązków do utrzymania danej nazwy domeny ma prawo do zażądania w dowolnym momencie dodatkowej weryfikacji e-cesji poprzez dostarczenie do Rejestratora oświadczenia woli obydwu stron cesji w formie pisemnej wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Abonenta. Żądanie dodatkowej weryfikacji e-cesji powinno trafić do Rejestratora w formie wiadomości e-mail, wysłanej z autoryzowanego adresu Abonenta.