Co to jest transfer domeny?
 
Transfer domeny to inaczej zmiana firmy obsługującej domenę – Rejestratora domeny. Abonent musi potwierdzić transfer przy pomocy autoryzowanego adresu e-mail podawanego podczas rejestracji domeny u innego Rejestratora.
 
Procedura przeniesienia domeny do naszego serwisu jest zawsze bezpłatna!
 
Jak dokonać transferu domeny polskiej do naszego serwisu od innego rejestratora?
 
Aby przenieść domenę do naszego serwisu niezbędny jest kod authinfo.Należy zwrócić się do obecnego Rejestratora domeny o uzyskanie kodu. Po otrzymaniu kodu w panelu Klienta /panelu abonenckim/ w sekcji Transfer domen > dodaj domeny należy wpisać nazwę domeny oraz zatwierdzić.
 
Domena pojawi się poniżej w sekcji Transferuj od partnerów NASK, gdzie należy wpisać kod authinfo oraz zatwierdzić transfer. Na adres podany w poprzednim rejestrze zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie transferu.
 
Po potwierdzeniu otrzymanej wiadomości e-mail domena jest przeniesiona. Domenę przenieść można do 6 dni przed jej wygaśnięciem. Po jej wygaśnięciu można dokonać transferu z odnowieniem w okresie reklamacyjnym.
 
Jak dokonać transferu domeny polskiej do naszego serwisu NASK?
 
Aby przenieść domenę zarejestrowaną bezpośrednio w NASK-u należy w panelu Klienta /panelu abonenckim/ w sekcji Transfer domen > Dodaj domeny podać nazwę domeny oraz zatwierdzić. Domena pojawi się poniżej w sekcji Transferuj z NASK, gdzie należy uzupełnić dane do formularza zgodnie z obecnymi danymi abonenta w bazie WHOIS. Pozwoli to wygenerować wniosek, który należy, po podpisaniu, przesłać do NASK w przeciągu 24 godzin. NASK, po otrzymaniu wniosku, przesyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie transferu. Po jego zaakceptowaniu domena zostaje przeniesiona. Domenę można przenieść z NASK do 24 dni przed jej wygaśnięciem.
 
Jak dokonać transferu domeny globalnej do naszego serwisu od innego Rejestratora?
 
Aby przenieść domenę globalną do naszego serwisu niezbędny jest kod authinfo. Należy zwrócić się do obecnego Rejestratora domeny o uzyskanie kodu. Po otrzymaniu kodu, w panelu Klienta /panelu abonenckim/ w sekcji Transfer domen> dodaj domeny należy wpisać nazwę domeny oraz zatwierdzić. Domena pojawi się poniżej w sekcji Transferuj globalne, gdzie należy wpisać kod authinfo oraz zatwierdzić transfer. W momencie transferu należy odnowić domenę – opłata za transfer równa jest kosztowi rocznego odnowienia oraz wydłuża jej ważność o rok, tak więc nie przepada obecny okres abonamentowy oraz nie jest to dodatkowa opłata.
 
Po opłaceniu proformy za transfer domeny wysłany zostaje email z prośbą o potwierdzenie transferu do AdministrativeContact (zazwyczaj dotychczasowy rejestr). Po pięciu dniach od potwierdzenia wiadomości domena jest przenoszona.Jeżeli bezpośrednio po potwierdzeniu transfer wygasa oznacza to, że kod jest niepoprawny i należy go zweryfikować u dotychczasowego Rejestratora.
 
 
Jak dokonać transferu domeny europejskiej do naszego serwisu od innego Rejestratora? 
 
Aby przenieść do naszego serwisu domenę europejską należy w panelu abonenckim /panelu Klienta/ w sekcji Transfer domen > dodaj domeny wpisać nazwę domeny oraz zatwierdzić. Domena pojawi się poniżej w sekcji Transferuj domeny .eu. Procedura transferu wymaga kodu Authinfo oraz w odróżnieniu od transferów dla innych rozszerzeń nie wymaga potwierdzenia emailowego. Oznacza to, że po wprowadzeniu kodu authinfo i aktywowaniu transferu w powyższej sekcji domena zostanie od razu przeniesiona do naszego systemu, bez konieczności dodatkowego potwierdzenia. W procedurze transferu podobnie jak w przypadku domen globalnych okres abonamentowy będzie wydłużany o rok, abonent będzie zmieniany zgodnie z danymi w docelowym koncie CSA, konfiguracja DNS jest przenoszona.
Transferuj